K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Zapisy do szkół ośrodka na rok szkolny 2021/2022
Pragnę poinformować Państwa, że trwa rekrutacja dzieci i młodzieży na rok szkolny 2021/2022 do:
1) Szkoły Podstawowej nr 53: zerówki, klasy 1
2) XVIII LO
3) Technikum, w zawodach:

• Technik Logistyk NOWY KIERUNEK
• Technik Masażysta

4) Branżowej Szkoły I Stopnia, w zawodach:

• Operator Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych NOWY KIERUNEK
• Ślusarz
• Mechanik - Monter Maszyn i Urządzeń
• Kucharz
• Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej
• Pracownik Pomocniczy Gastronomii
• Pracownik Pomocniczy Ślusarza

5) Branżowej Szkoły II Stopnia, w zawodzie:

• Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych NOWY KIERUNEK

6) Szkoły Policealnej, w zawodach:

• Technik Tyfloinformatyk (czas trwania 4 semestry)
• Technik Administracji (czas trwania nauki 4 semestry)
• Florysta (czas trwania 2 semestry)

7) Internatu.

Rekrutacja w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 ma charakter ciągły. Oznacza to, że w przypadku zainteresowania przez Państwa rozpoczęciem edukacji Waszego dziecka w placówce, można kontaktować się z nami przez cały rok szkolny dzwoniąc pod numer 52/3221787 (sekretariat szkół ośrodka).
Ofertę edukacyjną kierujemy do dzieci i młodzieży słabowidzącej i niewidomej oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zapraszamy również uczniów ze spektrum autyzmu.
W procesie rekrutacji są wymagane następujące dokumenty:

• orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (oryginał i poświadczona przez poradnię kopia)
• skierowanie do placówki
• odpis aktu urodzenia
• 2 zdjęcia legitymacyjne
• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli kandydat posiada).

Zapraszam do zapoznania się z INFORMATOREM na rok szkolny 2021-2022.

Dyrektor K-P SOSW nr 1
Małgorzata Szczepanek