K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Od 26 października nauka w Szkole Podstawowej odbywać się będzie w trybie stacjonarnym, podobnie jak w szkołach ponadpodstawowych. Dyrektor K-PSOSW nr 1 podejmuje decyzje, co do formy nauki.
Uczniowie zobowiązani są do posiadania legitymacji szkolnej, która upoważnia do samodzielnego poruszania się na drodze szkoła – dom – szkoła, również w godzinach między 8 a 16.
Prosimy o śledzenie informacji na stronie Ośrodka.