K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

KWARANTANNA W PLACÓWCE
W związku z 2 kolejnymi, potwierdzonymi przypadkami zakażenia COVID-19 nauczycieli ośrodka, uczniowie 3 klas BSI i 1 grupa wychowawcza ośrodka zostali skierowani na kwarantannę. Dyrektor Ośrodka, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej rekomendacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wdrożył od dnia 19 do 25 października 2020 r.(włącznie) nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów klas objętych kwarantanną. Nauczaniem hybrydowym objęci zostali wychowankowie I grupy wychowawczej ośrodka, uczniowie klas II a, II b, IV b, V c, V d, VI a.
Nadal obowiązuje wdrożony od 13 października 2020 roku nakaz zasłaniania ust i nosa w czasie przerw na korytarzach i na boisku ośrodka (bez względu na odległość między osobami). Podczas lekcji, zajęć nauczyciel podejmuje decyzje o zależeniu maseczki, w przypadku braku zachowania dystansu. Obowiązek ten dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie placówki.
Przejście szkół ponadpodstawowych na nauczanie zdalne lub hybrydowe (w zależności od strefy - żółta lub czerwona) nie dotyczy specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych. Oznacza to, że wszyscy uczniowie K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy odbywają naukę w trybie stacjonarnym z wyjątkiem klas objętych kwarantanną.
Bardzo proszę wszystkich o zachowanie procedur obowiązujących w ośrodku, w związku z podwyższonym reżimie sanitarnym – strefa czerwona i na bieżąco obserwować swój stanu zdrowia. W szkole i ośrodku przebywać mogą tylko i wyłącznie osoby zdrowe. O ewentualnych zmianach w zakresie funkcjonowania naszej placówki będę informowała na bieżąco.

Z poważaniem
Dyrektor
Małgorzata Szczepanek