K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

KWARANTANNA W PLACÓWCE

W związku z pierwszym potwierdzonym przypadkiem zakażenia COVID-19 u dwóch z nauczycieli szkół ośrodka uczniowie dziesięciu klas (1 SP, 1 SPdP, 3 BSI, 2 LO i 3 Technikum) zostali skierowani na kwarantannę. Dyrektor Ośrodka, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej rekomendacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wdrożył w szkołach ośrodka od dnia 13 do 19 października 2020 r. nauczanie hybrydowe, a dla wszystkich uczniów objętych kwarantanną nauczanie zdalne.

Od 13 do 19 października 2020r. obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w czasie przerw na korytarzach i na boisku ośrodka(bez względu na odległość między osobami). Podczas lekcji, zajęć nauczyciel podejmuje decyzje o założeniu maseczki, w przypadku braku zachowania dystansu.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie placówki: PRACOWNIKÓW, UCZNIÓW, RODZICÓW oraz innych osób wchodzących na teren ośrodka.

Dyrektor
Małgorzata Szczepanek