K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

zdjaa007W 2020 roku odbyła się po raz dziewiąty akcja „Narodowe Czytanie”. Tym razem wybór padł na wybitne dzieło polskiego romantyzmu, jakim jest „Balladyna” Juliusza Słowackiego.

Dramat powstał na emigracji, w Paryżu, w czasie toczących się dyskusji na temat przyczyn klęski powstania listopadowego. Był on wyrazem troski nad historią Polski i przyszłym losem naszego narodu. Poeta połączył w tym utworze realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i czynów bohaterów. „Balladyna” miała duży wpływ na muzykę, malarstwo i rzeźbę. Powstałe na przestrzeni lat jej liczne inscenizacje, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
W związku z panującą pandemią koronawirusa, zachowując bezpieczną formę, w dniu 7 września 2020 roku przystąpiliśmy do realizacji ,,Narodowego Czytania” w naszym Ośrodku. Grupa nauczycieli zebrała się w „kawiarence” i odczytała Akt I „Balladyny” z podziałem na role. Do wysłuchania spektaklu transmitowanego na żywo, zaprosiliśmy wszystkie klasy, które zgromadziły się w swoich salach lekcyjnych. Uczniowie mogli skorzystać z przekazu online na platformie MS TEAMS lub szkolnego radiowęzła.
Maciej Basiński, Michał Frąszczak