K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice.

Uprzejmie informuję, że rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w K-P SOSW nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy

odbędzie się

1 września 2020 r. o godzinie 10.00 na boisku szkolnym

Porządek

1. Odśpiewanie hymnu państwowego.

2. Odczytanie Listu Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

3. Komunikaty i informacje dyrektora ośrodka.

4. Spotkania z wychowawcami klas, przekazanie najważniejszych informacji o organizacji pracy w nowym roku szkolnym.

Ok. 12.00 – przewidywane zakończenie, odbiór uczniów ze szkoły.

W związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym tegoroczna inauguracja zajęć szkolnych zostanie zorganizowana w następujący sposób:

1) zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej w zaplanowanych spotkaniach mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie zdrowi;

2) każdy uczeń przebywający na terenie ośrodka jest zobowiązany przestrzegać obowiązujących zasad związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego wynikającego z przeciwdziałania zagrożeniu zakażenia koronawirusem (tj. m. in. częste mycie i dezynfekcja rąk, posiadanie przy sobie maseczki, niepodawanie rąk na powitanie, itd.);

3) na teren ośrodka z uczniem klas 0 – 4 i z niepełnosprawnością ruchu wchodzi 1 osoba dorosła; rodziców w czasie pobytu w ośrodku obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu społecznego;

4) wszystkie klasy tego dnia mają wyłącznie spotkanie z wychowawcą w wyznaczonych salach;

5) uczniowie będą pod opieką wychowawców klas do godz. 12.00;

6) wszystkie informacje związane z rozpoczęciem stacjonarnej pracy szkół w nowym roku szkolnym będą Państwu sukcesywnie przesyłane pocztą elektroniczną.

Przyjazd wychowanków do internatu możliwy jest od godziny 15:00 w dniu 31 sierpnia 2020 roku, po wcześniejszym zgłoszeniu kierownikowi ośrodka.

Czekamy na Was z niecierpliwością, do zobaczenia 1 września !

Małgorzata Szczepanek

Dyrektor Ośrodka