K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele,
dobiega końca rok szkolny inny niż każdy do tej pory i jego zakończenie też będzie inne - bez akademii, występów i oficjalnych przemówień. Na krótko zobaczą się ze swoimi Wychowawcami, uczniowie klas kończących by odebrać od nich świadectwa ukończenia szkoły.
Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 3 czerwca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 (Dz. U. z 2020r. poz. 990), informuję, iż w K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy nie będzie tradycyjnej uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego 2019/2020.
Rozdanie świadectw i dyplomów będzie zorganizowane wg następującego harmonogramu z zachowaniem procedur i reżimu sanitarnego, bez obecności rodziców na terenie placówki.
26 czerwca 2020r. (piątek)
Godzina 9.00
Rozdanie świadectw ukończenia Szkoły Podstawowej nr 53 uczniom klasy VIII a, sala 102
Godzina 9.30
Rozdanie świadectw ukończenia Szkoły Podstawowej nr 53 uczniom klasy VIII b, sala 103
Godzina 10.00
Rozdanie świadectw ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10 uczniom klasy III a/c, sala 105
Godzina 10.30
Rozdanie świadectw ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10 uczniom klasy III f, sala 101
WAŻNE!
1. Nieodebrane w dniu 26.06.2020 r. świadectwa będzie można odebrać w sekretariacie szkół od 17 sierpnia br. lub w nowym roku szkolnym.
2. Odbiór świadectw z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
3. Osoba wchodząca do placówki ma zakryte usta i nos, a przy wejściu dezynfekuje ręce.
4. Tylko uczniowie klas kończących mogą wejść do szkoły. Rodzice towarzyszący uczniom czekają na dziecko przed placówką.
OBDIÓR WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:
Zaświadczenia OKE do odbioru w dniu 31 lipca 2020 roku o godzinie 11.00, w sali 102.
ABITURIENCI XVIII LO I TECHNIKUM:
Odbiór świadectw maturalnych oraz ogłoszenie wyników matury odbędzie się 11 sierpnia 2020 o godzinie 11.00, w sali 102.
Z poważaniem
Małgorzata Szczepanek
Dyrektor K-P SOSW nr 1
19.06.2020 r.