K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Zajęcia rewalidacyjne i wczesnego wspomagania od 20.05.2020 r.
SZANOWNI RODZICE

Drodzy Rodzice i Uczniowie
W związku z uruchomieniem kolejnych etapów stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół informuję, iż od 20 maja br. przywracamy zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju i zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze oraz zajęcia praktyczne dla słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych.
Od 25 maja 2020 roku uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej nr 53 i abiturienci XVIII LO oraz Technikum będą mieli możliwość skorzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których będą zdawać egzamin ósmoklasisty i maturalny. Wymiar konsultacji został uzależniony od zgłoszonych potrzeb ucznia i absolwentów.
Z kolei od 1 czerwca uruchamiamy konsultacje dla wszystkich uczniowie pozostałych klas poszczególnych typów szkół ośrodka, ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków ośrodka. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości placówki.
Prosimy o kontakt z wychowawcami klas i zgłaszanie potrzeb w tym zakresie do 26 maja 2020 roku.
Taka informacja od Państwa jest dla nas niezbędna celem ustalenia organizacji pracy szkoły w czasie, w którym musimy zachować wszelkie wymogi stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego związanego ze stanem epidemicznym w kraju, w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Po uzyskaniu od Państwa informacji zwrotnych poinformujemy o organizacji pracy poszczególnych klas.

Dyrektor
Małgorzata Szczepanek