K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

KOMUNIKAT
1. Informuję, że Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację rozporządzenia, w którym do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Przypominam, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły nauka będzie się odbywać na odległość.
2. Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca 2020 roku i potrwają do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych. Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.
3. Egzaminy dla uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej zaplanowane są w terminie od 16 do 18 czerwca 2020 roku.
4. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.
5. Abiturienci XVIII LO i Technikum będą mogli odebrać świadectwa ukończenia szkoły w środę, tj 29 kwietnia 2020 roku po godzinie 12.00 Szczegółowe zasady wydawania świadectw zostaną przekazane przez wychowawców poszczególnych klas.

Małgorzata Szczepanek
Dyrektor K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy.