K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Już wiadomo, zobaczymy się po Świętach Wielkanocnych.
Od dnia 30 marca br. (poniedziałek) nauczyciele będą prowadzić kształcenie na odległość poprzez dziennik elektroniczny, zadania dla uczniów będą również umieszczane na stronie internetowej ośrodka, zakładka „Materiał do nauki”. Oznacza to, że dotychczasowy plan lekcji obowiązuje nas od poniedziałku 30 marca br.
Dołożymy wszelkich starań, żeby wzajemnie się wspierać, by edukacja w nowej odsłonie była możliwa do zrealizowania dla wszystkich uczniów naszej placówki.
Potrzebujemy w tym zakresie Waszego wsparcia i pomocy. Mam pełną świadomość, że często umiejętności z wykorzystania nowoczesnych technologii moich uczniów są wyższe niż ich nauczycieli. Poproszę więc o pomoc i wsparcie.
1.Nauczyciele będą realizować nowe tematy zgodnie z podstawą programową. W szczególnych przypadkach dany temat lekcji mogą prowadzić przez kilka jednostek lekcyjnych.
2.Nauczyciele maja gotowość do rozmowy ze swoimi uczniami o tym, co jest trudne - jeśli pojawią się pytania.
3.W przypadku frekwencji, będzie ona zaznaczana symbolem KnO w edzienniku (kształcenie na odległość), co nie będzie miało wpływu na ogólną frekwencję ucznia.
4.Będziemy oceniać pracę uczniów, aby dostosować proces edukacji do nietypowych warunków. Nauczyciele postarają się, by to nie nakładało dodatkowych napięć i niepokoju.
5.Do zadawania prac uczniom nauczyciele będą wykorzystywać zakładkę e-dziennika „Zadania domowe” lub na stronie ośrodka, zakładka „Materiał do nauki”. Wyjątkiem są nauczyciele oddziałów przedszkolnych, którzy zadania domowe, by były widoczne dla rodziców, będą umieszczali poprzez „Kontakt z rodzicami”
w e-dzienniku lub na stronie ośrodka.
6.Rozporządzenie daje prawo nauczycielom oceniania uczniów za wykonane prace, polecenia, wkład i zaangażowanie, itp. W zakładce oceny, będą one wpisywane, przez okres kształcenia na odległość, zawsze pod kodem KnO, a w opisie pojawi się informacja za co (np. zadanie nr 1, karta pracy, praca pisemna, itp.).
7.Od wychowawców klas otrzymacie Państwo wkrótce (najpóźniej do końca tego tygodnia) informacje o sposobie odsyłania wykonanych zadań domowych.
8.W kształceniu na odległość będą realizowane poza lekcjami z planu: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, nauczanie indywidualne, logopedyczne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i świetlicowe.
Proszę o kontakt z wychowawcami klas przez e-maile, e-dziennik, sms, telefony.
Życzę wszystkim Państwu przede wszystkim dużo zdrowia, proszę o wyrozumiałość i zrozumienie w tym niezwykle wyjątkowym i trudnym okresie.


Z poważaniem
Małgorzata Szczepanek
Dyrektor K-P SOSW nr 1