K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

W związku z niemożnością udzielania bezpośredniej pomocy naszym uczniom i ich rodzicom, zespół psychologów i pedagogów ośrodka jest gotowy do udzielenia wsparcia on-line wszystkim potrzebującym.

Proponujemy kontakt poprzez nasze skrzynki e-mailowe lub telefoniczny po zgłoszeniu takiej potrzeby w sekretariacie szkół.

k.gerlach(at)braille.bydgoszcz.pl

b.lorenc(at)braille.bydgoszcz.pl

j.wentowska(at)braille.bydgoszcz.pl

a.jenerowicz(at)braille.bydgoszcz.pl

m.sarnacka(at)braille.bydgoszcz.pl