K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Bydgoszcz, 13.03.2020 r.
KOMUNIKAT
Z dniem 16 marca 2020 r. do 29 marca 2020 r. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawiesił zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze w K-P SOSW nr 1 im. L. Braille’a.
Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, administracja i obsługa pracuje zgodnie z uzgodnieniami zatwierdzonymi przez dyrektora ośrodka.
Ośrodek jest zamknięty dla osób z zewnątrz, kontakt tylko i wyłącznie za pośrednictwem portierni lub telefonicznie.
W sprawach dot. REKRUTACJI proszę o kontakt w formie elektronicznej lub telefonicznie w sekretariacie dyrektora ośrodka (louis(at)braille.bydgoszcz.pl lub 52/322-17-87, 52/ 321-55-58).