K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

zdj001

Za zgodą Organu Prowadzącego zajęcia w K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy zostają zawieszone na okres 2 tygodni, z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, który może zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów.

· W dniach 12 i 13 marca 2020r. nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze dla uczniów szkoły podstawowej.

· Od 12 marca 2020r. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkoły.

· Od poniedziałku, 16 marca 2020r. Ośrodek jest zamknięty dla uczniów i wychowanków. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, natomiast pracownicy administracji i obsługi świadczą pracę zgodnie z regulaminem pracy. Nauczyciele pozostają do dyspozycji - nie powinni wyjeżdżać, bo w każdej chwili mogą zostać wezwani do szkoły. Zaleca się też, aby w miarę możliwości zadawali uczniom zadania lub np. byli z nimi w kontakcie online.

· Uczniowie powinni przebywać w domach rodzinnych, przestrzegać zasad higieny i bezpieczeństwa, zwracając uwagę na fakt unikania miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe), rygorystycznie przestrzegać w domu zasad higieny
i czystości pomieszczeń.

· Dla ucznia nie jest to czas wolny – przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych
od nauki.
Uczniu – odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje.
Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów dostarczonych przez nauczycieli.

Rodziców i uczniów prosimy o sprawdzanie na bieżąco komunikatów pojawiających się na stronie internetowej ośrodka lub kontakt z sekretariatem szkół ośrodka.

Wszelkie informacje dla nauczycieli będą przekazywane na skrzynki służbowe.

Z poważaniem

Dyrekcja K-PSOSW nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy