K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

zdj001W ramach działań podejmowanych na terenie K-PSOSW nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy w zakresie przeciwdziałania zagrożeniu, jakim jest występowanie koronawirusa COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów oraz pracowników placówki, informuję:

1.) 

We wszystkich klasach, grupach przeprowadzono zajęcia profilaktyczne na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.

2.)
Wywieszono w widocznych miejscach na terenie ośrodka oraz w toaletach instrukcje dotyczące mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej. Na stronie internetowej ośrodka umieszczono komunikaty informacyjne dot. koronawirusa.

3.)
Monitorowane są wdrożone procedury HCCP dot. bezpieczeństwa przygotowywania posiłków i czystości na terenie placówki oraz dezynfekcji sprzętu, pomocy i pomieszczeń ośrodka.

4.)
Wdrożono procedurę mającą na celu zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa w K-PSOSW nr 1 przed zachorowaniem ucznia/wychowanka, pracownika na koronawirusa COVID-19 wraz z zasadami postępowania pracowników ośrodka w przypadku stwierdzenie zachorowania ucznia/wychowanka
na koronawirusa COVID-19.

5.)
Zakupiono dodatkowe środki dezynfekujące.

6.)
Nie organizuje się wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa.

7.)
Na bieżąco sprawdzane są komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz K-P Kuratora Oświaty.

Z poważaniem

Dyrektor K-PSOSW nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy
Małgorzata Szczepanek