K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

zdj003

W dniu 20 stycznia 2020 roku w Sali Sesyjnej Rady Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Na drodze do Niepodległości. Bydgoszcz w latach 1914-1920”. Celem konferencji było uczczenie wielkiego wydarzenia jakim był powrót Bydgoszczy do odrodzonej II Rzeczypospolitej.

Nasz Ośrodek aktywnie włączył się w te obchody. Grupa nauczycieli reprezentująca placówkę (Maciej Basiński, Marcin Fojucik, Michał Frąszczak, Andrzej Ollech) wygłosiła na konferencji referat pt. „Historia miasta brajlem spisana – Bydgoszcz jako ostoja życia osób niewidomych na ziemiach dawnego zaboru pruskiego w latach 1872-1920”.
W referacie prelegenci podkreślili ważną rolę bydgoskiego Ośrodka, jaką odegrał i odgrywa do dziś w historii miasta Bydgoszczy, na przestrzeni blisko 150 lat swojej działalności – począwszy od 1872 roku, poprzez lata zaborów oraz okres Dwudziestolecia międzywojennego.
Wystąpienie wzbudziło duże zainteresowanie, słuchacze podkreślali, że temat osób z niepełnosprawnością wzrokową nie był nigdy dotychczas poruszany na takim forum. Nie zdawali sobie również sprawy, iż w Bydgoszczy istnieje Ośrodek, z tak bogatą tradycją, który czyni tak wiele dobra dla środowiska osób niewidomych i słabowidzących.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.
Organizatorami konferencji byli: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Miasto Bydgoszcz, Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego UKW.

Maciej Basiński, Michał Frąszczak