K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

zdj005

W czwartek, 28 listopada 2019 r. nauczyciele historii z naszego Ośrodka zorganizowali konkurs wiedzy o powstaniu wielkopolskim, z okazji przypadającej w styczniu przyszłego roku 100. rocznicy powrotu Bydgoszczy do Macierzy.
Głównym celem konkursu było pogłębienie wiedzy historycznej wśród młodego pokolenia na temat losów Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem byłych ziem zaboru pruskiego – Wielkopolski, Kujaw i Pomorza.

Gośćmi specjalnymi byli:
- Rafał Cyms – wnuk kpt. Pawła Cymsa, uczestnika powstania wielkopolskiego i polskiego działacza niepodległościowego w okresie międzywojennym;
- Karol Górski – dyrektor Regionu Sieci Bydgoszcz w Poczcie Polskiej;
- Grupa Rekonstrukcyjna pod dowództwem Witolda Szady.
Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym – uczestnicy zmierzyli się z testem, który wyłonił piątkę finalistów. W drugim etapie odpowiadali oni na pytania losowo przez siebie wybrane. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury pod przewodnictwem Pani Dyrektor Ośrodka Małgorzaty Szczepanek.
Rywalizacja stała na wysokim poziomie. Do wyłonienia laureatów potrzebna była dodatkowa runda pytań. Zwycięzcą został Paweł Kościelski. Gratulujemy!
Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Pocztę Polską, Drukarnię POZKAL oraz Stowarzyszenie Visus Supremus.
Uroczystość uświetnił recital pieśni patriotycznej przygotowany przez nauczycieli i młodzież naszego Ośrodka oraz występ grupy rekonstrukcji historycznej.
Patronat medialny nad wydarzeniem objął Portal Kujawski.

Maciej Basiński, Michał Frąszczak