K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

zdj004„ WEŹ TYLE, ILE POTRZEBUJESZ, DAJ TYLE, ILE MOŻESZ” SOKRATES
W dniach 6-12 października br. 11-osoba grupa nauczycieli z K-P SOSW nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy uczestniczyła w szkoleniu w ramach projektu Unii Europejskiej Erasmus + pt. „Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku ”. Szkolenie odbywało się w Grecji, a konkretnie w stolicy Atenach. To właśnie tam przez 5 dni pedagodzy różnych specjalności z Naszego Ośrodka zdobywali wiedzę edukacyjną, kulturową i przyrodniczą .

Spotkania szkoleniowe kadry pedagogicznej z różnych krajów jak: Polski, Grecji i Hiszpanii pozwoliły na wymianę doświadczeń , zdobycie nowej wiedzy metodycznej, a także poszerzenie horyzontów dotyczących edukacji osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z mottem Sokratesa. Zostaliśmy zapoznani z tendencjami włączania osób niepełnosprawnych do szkół masowych. Wskazane zostały elementy przemawiające za jak i przeciw tej idei. Podczas spotkań poznaliśmy metody pracy z osobami chorymi na autyzm, dysleksję, niedowidzenie, Zespół Aspergera itd. Pracowaliśmy ciekawymi metodami projektowymi, a wszystko to odbywało się całkowicie w języku angielskim co tym samym wzbogaciło nasz warsztat lingwistyczny . Mieliśmy okazję spotkać się także z dziećmi i nauczycielami szkoły dla niewidomych i słabo widzących w Atenach- tj. KEAT. Tam mieliśmy okazję obserwować codzienną pracę dydaktyczną , metodykę i techniki dostosowania materiału tyflograficznego. Był to także czas na poznanie metod pracy w różnych dziedzinach edukacji jak np. matematyce i dziedzinach przyrodniczych. Dowiedzieliśmy się także o ciekawym elemencie przyrodniczym jakim jest Masyw Olimpu siedlisko różnych gatunków ssaków, ptaków oraz bogactwo flory z różnymi gatunkami ziół, mchów, krzewów i drzew. Większość z gatunków fauny i flory nie można spotkać w innych rejonach Grecji i dlatego Olimp stał się międzynarodowym Rezerwatem Biosfery UNESCO wpisanym na listę jako jeden z największych skarbów ludzkości.
W czasie wolnym nie zabrakło wrażeń związanych z zwiedzaniem starożytnego miasta oraz smakowaniem kuchni greckiej. Poznaliśmy interesujące elementy kulturowe Aten jak: Akropol Ateński, Teatr Dionizosa, Bibliotekę Hadriana, Agorę Rzymską i Grecką, Propyleje.
opracowanie : mgr Magdalena Hawryłkiewicz, mgr Joanna Dąbrowska