K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

zdj001Koło Miłośników Teatru udało się z wizytą studyjną do Teatru Nowego w Poznaniu na sztukę ,,Pan Tadeusz". Epopeja narodowa przedstawiona za pomocą gry aktorskiej i audiodeskrypcji (prowadzonej przez system audioguides) była kolejnym doświadczeniem umożliwiającym pełniejszy odbiór kultury polskiej przez osoby z dysfunkcją wzroku, miała znaczenie dla lepszego zrozumienia dzieła.


Podczas wycieczki młodzież poznawała także inne obiekty kultury miasta, jego historię i ważne dla regionu wydarzenia. W związku z kolejną rocznicą wydarzeń czerwcowych złożono kwiaty przed Pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 (Poznańskimi Krzyżami, symbolami śmierci i zmartwychwstania). Zwiedzano Muzeum Powstania Wielkopolskiego, mieszczące się w historycznym budynku, jednym z najwybitniejszych zabytków architektury polskiej. W jego wnętrzu, dotykiem i słowem poznawano najważniejsze wydarzenia związane z tym zwycięskim zrywem wolnościowym Polaków.
Wizyta w Poznaniu odbyła się w związku z realizacją projektu ,,Przez dotyk kultury - rozwój zainteresowań kulturalnych dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej". Była możliwa dzięki współfinansowaniu projektu ze środków WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO w ramach otwartego konkursu ofert nr 6/2019 pod nazwą: "WSPIERANIE ZAJĘĆ ROZWOJOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"
(Z.G.)