K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Foto z Dnia mózguObchody Światowego Tygodnia Mózgu 2019 odbyły się również w naszym Ośrodku. Celem było uświadomienie wychowankom jak ważnym narządem dla funkcjonowania człowieka jest mózg i jakie jest jego znaczenie w procesie uczenia się.

Przygotowania do obchodów rozpoczęły się szkoleniem grupy nauczycieli, którzy uczestniczyli w wykładach na temat działania ludzkiego mózgu, prowadzonych w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy przez prof. dr hab. n. med. Marka Harata, światowej sławy neurochirurga i pomysłodawcę Centrum Informacji i Wiedzy o Mózgu w Bydgoszczy oraz przez specjalistów w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli.
Kolejny etap to zajęcia prowadzone z uczniami w naszej placówce. Odbywały się w Światowym Tygodniu Mózgu i przebiegały w trzech blokach.
Pierwszy z nich to ,,Mózg - centrum dowodzenia naszym ciałem. Zmysły - zdolnością poznawania". Zajęcia rozpoczęły się obejrzeniem filmu z audiodeskrypcją ,,Sen Alicji", który uświadamiał rolę mózgu dla funkcjonowania człowieka, dalej toczyły się warsztatowo. Prowadzone były metodą aktywną - stacji dydaktycznych. Wychowankowie ,,wędrowali" w małych grupach zdobywając wiedzę przez doświadczanie. Wykonywali różnorodne zadania przygotowane na pięciu stanowiskach odpowiadających najważniejszym zmysłom. Uczestnicy rozpoznawali dźwięki, zapachy, smaki, ćwiczyli wzrok i dotyk przez rozróżnianie zagadkowych przedmiotów i materiałów.
,,Jak dbać o mózg?" to temat kolejnych zajęć. Wychowankowie poznawali ten ważny organ przez ,,dotyk" analizując plastikowy model. Zdobywali podstawowe informacje dotyczące jego budowy i funkcji. Wspólnie rozpatrywano jakie czynniki są korzystne dla mózgu, a które szkodliwe. ,,Burza mózgów" to jedna z metod, którą pracowano podczas spotkania. W zespołach analizowano, co sprzyja rozwojowi mózgu, jakie aktywności są ważne dla jego rozwoju, jaka dieta żywieniowa sprzyja pracy tego organu. Utrwalanie wiadomości nastąpiło przez zabawę ,,prawda i fałsz". Na koniec uczestnicy przystąpili do czynności praktycznych: rozwiązywano krzyżówki i sudoku oraz logiczne gry słowne. Te ostatnie wzbudziły wiele emocji u uczestników. Z wypracowanych na zajęciach materiałów powstała prezentacja wizualna do obejrzenia przez osoby, które nie mogły być na spotkaniu.
Kolejne zajęcia zostały zatytułowane: ,,Każdy ma swój komputer - Światowy Tydzień Mózgu". Umożliwiały atrakcyjne, przystępne dla osób z dysfunkcją wzroku poznawanie mózgu przez zabawę i dotyk specjalnie zastosowanych materiałów. Uczestnicy zdobyli wiedzę, że mózg to komputer sterujący wszystkimi funkcjami organizmu. Ma swoich zwiadowców dostarczających wiadomości, są nimi zmysły. Paliwem dla mózgu jest woda i tlen, dlatego tak ważne jest prowadzenie zdrowego stylu życia, bogatego w odpowiednią dietę i ruch na świeżym powietrzu. Uczestnicy poznali też sens uczenia się. Nauka to ,,wydeptywanie" ścieżek między neuronami, ważne jest, że człowiek się uczy, powstają wówczas ciągle nowe ścieżki między neuronami, co powoduje rozwój mózgu. To tak, jakby zwiększyć ,,parametry komputera".
Wszystkie zajęcia dostarczyły wielu wrażeń, emocji związanych z zabawą i rozwiązywaniem kolejnych ,,zagadek umysłowych". Mamy nadzieję, że w ten sposób zwiększy się świadomość uczniów w zakresie funkcjonowania i znaczenia tak ważnego organu dla człowieka, jakim jest mózg.
(Z.G.)