K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Foto002Uczniowie szkoły podstawowej klas IV – VIII mieli możliwość zapoznania się z różnorodnym światem fauny i flory podczas zajęć przyrodniczych w pracowni edukacyjno-przyrodniczej Nadleśnictwa Woziwoda oraz ścieżki dydaktycznej. Wykorzystując narządy zmysłu jak wzrok, słuch, dotyk rozpoznawali budowę i odgłosy zwierząt lasu, rzek, jezior, a także różnych gatunków roślin. Doskonalili koordynację wzrokowo- słuchową i słuchowo-dotykową tak potrzebną przy ich niepełnosprawności.

Zwiedzili także Akwedukt wodny w Fojutowie, który jest ciekawym zabytkiem architektury hydrotechnicznej. Podczas zajęć warsztatowych uzyskali informacje o historii jego powstania wzorowanego na antycznych rzymskich budowlach,jego długości 75 metrów oraz o stworzeniu skrzyżowania dwóch cieków wodnych, z których jedna to Czerska Struga, a drugim Wielki Kanał Brdy utworzone w celu nawodnienia okolicznych terenów.
Punktem kulminacyjnym było podziwianie walorów przyrodniczych Brdy podczas spożywania produktów z ogniska. Pogoda dopisała, uczniowie wzbogacili swoją wiedzę przyrodniczą, a z wycieczki byli zadowoleni.
opr M.Hawryłkiewicz