K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Szanowni Rodzice oraz Pełnoletni Uczniowie

W czerwcu organizujemy organizujemy spotkania online dotyczące ewaluacji IPET (Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych) oraz WOPFU (Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia). Na spotkaniach obecni są wychowawcy klas, internatu, rewalidanci oraz psycholog i pedagog. Jeżeli wyrażacie Państwo chęć uczestnictwa w danym zespole dotyczącym swojego dziecka, prosimy o przekazanie takiej informacji do wychowawcy klasy.
Na zgłoszenia czekamy do piątku, czyli do 2 czerwca 2023 roku.
Jeśli rodzic lub pełnoletni uczeń chcący wziąć udział w spotkaniu, zapisze się u wychowawcy klasy, to w dniu spotkania otrzyma link, który umożliwi wejście na zebranie zespołu.
Poniżej harmonogram spotkań:

05.06.2023

14:30 SPdP (Szkoła Przysposabiająca do Pracy)
15:30 Szkoła Podstawowa klasy 1-3
16:30 Szkoły branżowe

06.06.2023

14:30 Oddział przedszkolny
15:00 LO i Technikum
16:00 Szkoła podstawowa klasy 4-8
18:00 Szkoła Policealna

19.06.2023

15:30 Szkoła Podstawowa klasy 1-8 dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną