K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

DRZWI OTWARTE NASZEJ SZKOŁY!!!

Uczniowie, Nauczyciele i Dyrekcja K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy
ZAPRASZAJĄ
przyszłych uczniów, przedszkolaków, pierwszoklasistów poszczególnych typów szkół wraz z Rodzicami na TYDZIEŃ DRZWI OTWARTYCH, zgodnie z harmonogramem:
17 kwietnia 2023 r. klasy IV-VIII SP i Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka godz. 8.00-12.00
18 kwietnia 2023 r. Przedszkole i klasy I-III SP godz. 8.00-12.00
19 kwietnia 2023 r. Kształcenie zawodowe w BSI i BSII Stopnia, Technikum godz. 10.00-14.00
20 kwietnia 2023 r. LO, Szkoła Policealna godz. 10.00-14.00

W trakcie Tygodnia Drzwi Otwartych przyszły uczeń wraz z rodzicem może:
1) uczestniczyć w lekcjach prowadzonych przez naszych nauczycieli, zapoznać się z metodami pracy, nowoczesnym wyposażeniem szkoły, np. tablicy multimedialnej, indywidualnych dostosowań dla uczniów, komputerów, technik uczenia, aktywnych metod pracy;
2) uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjnych i specjalistycznych dedykowanych uczniom i dzieciom z dysfunkcjami wzroku (rehabilitant wzroku, perypatolog, neurologopeda, tyflopedagoga, terapeuta SI, Tomatisa, itp);
3) poznać bliżej przyszłych nauczycieli, oraz kolegów i koleżanki ze starszych klas, w tym z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Ośrodka i Internatu;
4) porozmawiać z dyrektorem placówki, wicedyrektorami, kierownikiem szkolenia praktycznego i kierownikiem internatu na temat zasad funkcjonowania szkół i internatu oraz programów pracy, naszych najważniejszych założeń metodycznych i wychowawczych;
5) oswoić się z naszą szkołą i poczuć przyjazny klimat stworzony przez naszą społeczność, przyjrzeć się autentycznej pracy naszej szkoły;
6) odbyć konsultacje z rehabilitacji wzroku, fizjoterapeutyczne, neurologopedyczne;
7) uczestniczyć w zajęciach w „Miasteczku Bezpiecznego Bohatera” dla grup zorganizowanych.

Zasady uczestnictwa:
• Aby wziąć udział w Tygodniu Drzwi Otwartym, należy zadzwonić do sekretariatu szkół Ośrodka i umówić spotkanie, tel. 52/322-17-87;
• Wysłać maila z zamiarem udziału w przedsięwzięciu, sekretariat(at)braille.bydgoszcz.pl

ZAPRASZAMY