K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

W związku z realizacją priorytetu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w obszarze kształtowanie tożsamości indywidualnej i społecznej dzieci i młodzieży,
Kurator Oświaty w Bydgoszczy zaprasza przedszkola i szkoły podstawowe do wzięcia udziału w konkursie:
,,Rozśpiewane, roztańczone kujawsko-pomorskie".

Grupa taneczna Swing Junior prowadzona przez Magdalenę Adamowską wraz z nauczycielami z edukacji wczesnoszkolnej, przystąpiła do konkursu w grupie wiekowej – klasy 1-3 szkoły podstawowej, prezentując swoje umiejętności taneczne w regionalnych kujawskich strojach.
Poniżej prezentujemy link z układem tanecznym do piosenki ,, W moim Ogródecku".

Link: W moim Ogródecku - film