K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Foto002

Od kilku lat, uczniowie naszego Ośrodka biorą aktywny udział w akcji „Wyprawka dla Żaka” organizowanego przez PCK.
W tym roku również mieli taką możliwość. Dziesięcioro wychowanków uczestniczyło w koncercie wokalistki „Cleo” połączonym z rozdaniem przez piosenkarkę wyprawek szkolnych m.in. plecaków z artykułami szkolnymi. Koncert odbył się w HSW Łuczniczka po zajęciach szkolnych. Opiekę nad grupą sprawowały nauczycielki i wychowawczyni z internatu naszych wychowanków.

14 października 2022r. K-P SOSW Nr 1 otrzymał do dyspozycji 50 plecaków z wyprawką szkolną. Plecaki wraz z zawartością otrzymali uczniowie, którzy potrzebowali w/w artykuły.

R.K.