K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

„Gdy zabraknie powietrza,
Wody, roślin na Ziemi,
Zanim ludzkość w pustynię
Kulę Ziemską zamieni
Zginą ryby i ptaki,
Kwiaty i zioła
Może człowiek – NIE NISZCZCIE !
Jeszcze zdąży zawołać …”

 Gdyby nie istniała przyroda, to nie byłoby również człowieka, ponieważ stanowi jej element. Chcąc zauważyć jak ważne są zwierzęta i rośliny żyjące na naszej planecie w K-PSOSW nr 1 w Bydgoszczy został zoorganizowany
„ Tydzień Bioróżnorodności.
Program przedstawiał się następująco:
• Zajęcia projektowe o cechach zwierząt i bioróżnorodności w Ogrodzie Zoologicznym w Myślęcinku
• Warsztaty przeprowadzone w szkole na temat Sposobów ochrony przyrody i róznych zwierząt
• Tworzenie plakatów o bioróżnorodności
• Zamieszcznie informacji w miejscach dostępnych na temat ciekawych zwierząt np. Tygrys syberyjski
• Zorganizowanie poczęstunku ekologicznego oraz
zbiórki dla zwierząt na Ukrainie

Zadaniem tych obchodów było:
- dostrzeganie zależności między człowiekiem a przyrodą,
- propagowanie stylu życia zgodnego z naturą,
- określanie wzajemnych relacji między poszczególnymi elementami środowiska,
- kształtowanie aktywnej postawy w działaniu na rzecz ochrony środowiska,
- nabywanie umiejętności odnajdywania cech roślin i zwierząt.
Mogło to być wykonane dzięki aktywnemu zaangażowaniu nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, gastronomicznych we wspópracy z uczniami.
MH