K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Spotkanie dla nauczycieli biologii dzieci niewidomych i słabowidzących w Warszawie. 

W dniu 10 marca odbyło się spotkanie w Warszawie poświęcone projektowi stworzonemu przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP). Projekt ten przedstawiał sposoby doświadczania świata przez naturę na przykładzie ptaków. Zostały przedstawione materiały z tego projektu jak płyty z dźwiękami ptaków, teksty i karty pracy dotyczące występowania, zachowań, cech charakterystycznych poszczególnych grup.

Pokazane zostały również pocztówki dźwiękowe i nagrania binauralne przyrody zaprezentowane przez Owińska oraz metody pracy w przypadku osób z dysfunkcją wzroku. Prezentowany został też projekt o Ptakach- Natura 2000, a w tym ptaki mokradeł, miejskie oraz inne z materiałami przydatnymi do pracy w edukacji. Spotkanie to pozwoliło na wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami przedmiotów przyrodniczych z Ośrodków z Bydgoszczy, Łodzi, Lasek, Owińsk oraz zaprezentowanie działań własnej placówki jak np. Projekt Ekologia Ptaków, który w tym roku jest realizowany w 8 SP, 3 LOp i LOg przez lidera przedmiotów przyrodniczych z Bydgoszczy. Szkolenie to pozwoliło nawiązać kontakty i rozpocząć współpracę w celu rozwijania umiejętności przyrodniczych.
MH