K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

W ramach obchodów 80. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową nasi uczniowie uczestniczyli w grze miejskiej pt. „Konspiracja Armii Krajowej w Bydgoszczy”. Organizatorem i pomysłodawcą tego wydarzenia był Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy.
Rozpoczęcie gry miało miejsce na ulicy ks. Ryszarda Markwarta (w sąsiedztwie naszego Ośrodka), przy budynku, w którym kiedyś znajdował się Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, stanowiący narzędzie sowietyzacji Polski.
Uczestników podzielono na trzy zespoły, w których dowództwo objęli członkowie grupy rekonstrukcyjnej przebrani w wojskowe mundury. Celem gry było poznanie miejsc związanych z działalnością Armii Krajowej w Bydgoszczy oraz orientacja w terenie z wykorzystaniem planu miasta.
Głównym zadaniem, jakie wyznaczono poszczególnym grupom było przemieszczanie się w zaznaczone na mapce punkty na terenie miasta. Na każdej stacji uczestnicy gry rozwiązywali zadanie, zdobywając litery, które pozwoliły im odkryć finałowe hasło.
Grę podsumowano spotkaniem w Instytucie Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy, znajdującym się przy ul. Wincentyny Teskowej 1.
Organizatorom dziękujemy za zaproszenie.
M. Basiński, M. Frąszczak