K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Film pod takim tytułem jest elementem kampanii informacyjnej, która ma szerzej uzmysłowić społeczeństwu znaczenie edukacji specjalistycznej (specjalnej) w Polsce. Zachęcamy do jego obejrzenia, ponieważ częściowo powstał właśnie u nas! Film jest dostępny na stronie internetowej szkoły www.braille.bydgoszcz.pl oraz facebooku. Można go oglądać również na Vimeo. Lajkujcie i udostępniajcie dalej!

Misją edukacji specjalistycznej jest jak najlepsze przygotowanie osoby (dziecka z dysfunkcją np. wzroku) do wypełnienia aktywnej roli w społeczności, w której przyjdzie jej żyć, do podjęcia aktywności zawodowej, założenia rodziny, realizowania pasji, tworzenia trwałych i pozytywnych relacji z otoczeniem itd. Dzieje się tak poprzez zindywidualizowane podejście wykwalifikowanej kadry specjalistów, którzy pracują w prawie trzystu pięćdziesięciu specjalistycznych placówkach edukacyjnych tego typu w Polsce.

Jedną z takich szkół, która od lat stawia na samodzielność, integrację społeczną i zawodową uczniów i wychowanków, jest Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy. Bydgoska szkoła obchodzi bieżącym roku jubileusz 150-lecia istnienia (1872-2022).

Realizacja kampanii społecznej: Fundacja Aktywizacji i Integracji

Projekt dofinansowano ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zapraszamy do oglądania filmu!

/JK/

Link do filmu:

Wszystko będzie dobrze - YouTube