K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Dyrektor
Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille`a w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko:

Nauczyciel rewalidant wymiar etatu 18/18
forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymagania niezbędne:

  1. Wykształcenie wyższe w zakresie terapii pedagogicznej, rehabilitacji ruchowej, terapii behawioralnej, przygotowanie pedagogiczne oraz studia podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki oraz oligofrenopedagogiki.
  2. Obywatelstwo polskie.
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
  4. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne.

Załącznik