K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

„Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” – MDBL 2021
Szanowni Państwo!

Dobiegają końca nasze wspólne działania związane z tegoroczną kampanią „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” na rzecz osób z dysfunkcją wzroku, organizowaną od 2014 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy oraz działające przy Ośrodku Stowarzyszenie Visus Supremus. W tym roku uczestniczyło w niej 296 szkół, przedszkoli i placówek (289 z Polski i 7 z zagranicy). Z nadesłanych sprawozdań wiemy, że ponad 48 tys. osób w październiku realizowało cele akcji podczas lekcji, spotkań, zajęć opiekuńczo-wychowawczych, wyjść, wycieczek, happeningów itp. Wykorzystywano media społecznościowe, nagrywano filmy, życzenia, korzystano z materiałów własnych oraz proponowanych i przygotowanych przez nas, a także innych specjalistów. Zadania realizowano na różne sposoby. Nadesłano wiele „Listów do Adama” - symbolicznego ucznia naszej szkoły - które nasi wychowankowie czytali z dużą uwagą. Wszystkie były dla nich bardzo ważne, odnajdywali w nich wsparcie, zrozumienie i życzliwość. Nadeszło dużo prac na konkurs plastyczny, którego rozstrzygniecie nastręczyło spore trudności jury składającemu się z uczniów naszej placówki. Otrzymaliśmy także ogromną ilość życzeń z okazji 150-lecia Ośrodka, bardzo dużo przepięknych kartek z możliwością obejrzenia dotykiem przez osoby, które nie widzą. Z najciekawszych nadesłanych prac planujemy przygotować wystawę, która zostanie wyeksponowana podczas obchodów jubileuszu, wiosną 2022 roku w K-PSOSW nr 1 i Galerii Handlowej Focus w Bydgoszczy.
Gratulujemy wszystkim szkołom, przedszkolom i placówkom, które spełniły wymagania związane z uzyskaniem Certyfikatu Przyjaznych Osobom Niewidomym. Dokument jest ważny przez rok. Zostanie przesłany Pocztą Polską na przełomie listopada/grudnia na adres wskazany przez Państwa w sprawozdaniu. Powinni otrzymać go wszyscy wskazani w tabelach zamieszczonych poniżej (z podziałem na województwa). W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: <soswn1(at)braille.bydgoszcz.pl>;
Z przykrością informujemy, że z uwagi na obostrzenia wynikające z pandemii nie możemy zorganizować w naszym Ośrodku uroczystej gali wręczenia certyfikatów wyróżniającym się uczestnikom - razem z potwierdzeniem udziału w akcji zostaną im przekazane dodatkowe upominki.
Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy w październiku przyszłego roku do przyłączenia się ponownie do kolejnej edycji kampanii „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”.
Z wyrazami szacunku
Organizatorzy kampanii „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”
Dyrektor K-PSOSW nr 1 w Bydgoszczy
Małgorzata Szczepanek
tyflopedagodzy: Zenona Góra i Dorota Triebwasser