K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Foto007Chcąc lepiej zrozumieć świat zwierząt uczniowie szkoły podstawowej uczestniczyli w przyrodniczych zajęciach terenowych, które odbyły się na terenie Muzeum Przyrodniczego oraz w Parku Krajobrazowym w Polednie. Po przybyciu na miejsce odbyły się zajęcia na terenie Parku, który jest położony na wzgórzu wokół jeziora prowadzone przez panią Magdalenę Hawryłkiewicz, których celem było poznanie dostępnych walorów przyrody ożywionej i nieożywionej, a także ustalenie „Jakości Powietrza- Air Ouality „- tego miejsca.

Uczniowie mieli możliwość na drodze obserwacji, badania poznać interesujące okazy flory, grzybów i innych elementów za pomocą dostepnych różnych zmysłów jak dotyk, wzrok i słuch. Przeprowadzali także obserwacje i badania roślin np. drzew z porostami w celu zbadania i poznania stopnia jakości powietrza. Następnie udali się na zajęcia w interaktywnym Muzeum Przyrodniczym, gdzie poznawali florę, faunę różnych kontynentów, behawioryzm i odgłosy zwierząt. Myślę, że te zajęcia pozwoliły na poznanie, obserwację ciekawych obiektów przyrody, które nie są możliwe podczas zajęć edukacyjnych. Pozwoliły one również nabyć nowe umiejętności tak potrzebne w życiu. Zajęcia te odbyły się w ramach projektu ekologicznego BSP UNESCO.
MH