SOSW Nr 1
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

 Czas nauki wynosi 3 lata. Szkoła przeznaczona dla absolwentów gimnazjum, przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zajęcia praktycznej nauki zawodu realizowane są w warsztatach szkolnych lub wyznaczonych zakładach pracy. Nauczane języki obce: angielski, niemiecki.

Szkoła zawodowa kształci w następujących zawodach:
• elektromechanik – umożliwia podjęcie pracy w zakładach przemysłowych przy produkcji i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych, w zakładach serwisowych świadczących usługi z zakresu elektromechaniki i naprawy sprzętu elektrycznego gospodarstwa domowego;
• mechanik monter maszyn i urządzeń – przygotowuje uczniów, zwłaszcza chłopców, do podjęcia pracy w zakładach produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych w charakterze monterów, kontrolerów, konserwatorów maszyn i urządzeń;
• ślusarz – pozwala na zdobycie umiejętności ślusarsko-monterskich z zakresu obróbki ręcznej i mechanicznej metali, obsługi narzędzi pomiarowych i urządzeń diagnostycznych oraz obsługi maszyn i urządzeń; przygotowuje do podjęcia pracy w zakładach usługowych, przemysłowych, administracji domów miejskich i przedsiębiorstw branży metalowej;
• kucharz – przygotowuje do podjęcia pracy w zakładach gastronomicznych,tj. restauracje, bary, hotele, stołówki, ośrodki wypoczynkowe, jako osoba wykonująca czynności związane z przygotowywaniem potraw i napojów oraz produkcją wyrobów kulinarnych;
• pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – pozwala na zdobycie uczniom z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej umiejętności zawodowych z zakresu hotelarstwa.