K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Co to jest metoda Tomatisa?
Jest to metoda usprawniania czynnego słuchania u osób, u których stwierdza się zaburzenia uwagi słuchowej.

Wpływ muzyki na uczenie się i pamięć
Obserwacje dokonane przez Tomatisa pozwalają stwierdzić, że niektóre rodzaje muzyki korzystnie wpływają na aktywność układu nerwowego, mają działanie uspokajające, poprawiają koncentrację, zmniejszają lęk i reakcje stresowe. Wśród kompozycji, które zdaniem Tomatisa pozwalają na osiągnięcie najbardziej widocznego wpływu, znajdują się utwory Mozarta.
Inni polecani przez Tomatisa kompozytorzy to Bethoven, Vivaldi, Strauss. Korzystne efekty osiąga się także słuchając chorałów gregoriańskich.

Kim był Alfred Tomatis?
foto profesora TomatisaProfesor Alfred Tomatis był francuskim otolaryngologiem, który od lat 40-tych XX wieku prowadził badania nad rolą narządu słuchu. Szczególnie interesował go problem zależności pomiędzy słyszeniem, a wytwarzaniem głosu.
W oparciu o swoje obserwacje sformułował prawo, zwane pierwszym prawem Tomatisa, które brzmi: głos zawiera jedynie te częstotliwości, które jest w stanie odebrać narząd słuchu. Oznacza to, że aby prawidłowo kontrolować głos i mowę trzeba umieć słuchać samego siebie. Z pierwszego prawa Tomatisa wynika drugie prawo: modyfikacja sposobu słuchania prowadzi do zmian w głosie.
Zastosowania metody Tomatisa.
U dzieci:
- trudności szkolne
- zaburzenia koncentracji
- autyzm
U dorosłych:
- Stres
Metoda Tomatisa ze względu na efekt w postaci zmniejszenia napięcia, lęku i wzrost kreatywności jest stosowana jako metoda łagodzenia stresu

Lateralizacja słuchowa
Ważną rolę w procesie słuchania odgrywa tzw. lateralizacja słuchowa Taka sama preferencja jak w posługiwaniu się jedną z rąk (najczęściej prawą) istnieje również dla nogi, oka, a także ucha.
Prawe ucho słucha w nieco inny sposób niż lewe. Lewa półkula nazywana jest racjonalną. W niej u większości osób mieszczą się ośrodki mowy. Rozmawiając z kimś i odpowiadając na jego pytania uaktywniamy naszą lewą półkulę.
Prawa półkula jest zwana „emocjonalną” i „niewerbalną”. Odpowiada ona za ujmowanie pojęć całościowo, wyobraźnię przestrzenną, słuchanie muzyki oraz procesy emocjonalne. Obie półkule są ze sobą połączone i współpracują ze sobą tworząc pewien obraz rzeczywistości, pozwalaj reagować we właściwy sposób.

Lateralizacja według Tomatisa
Prawidłową, fizjologiczną lateralizacją jest lateralizacja prawo uszna. O ile osoby prawo uszne odbierają przesłaną wszystkim treść wypowiedzi (co jest korzystne podczas komunikowania się), to osoba lewo uszna w pierwszej chwili zupełnie nie słyszy treści, lecz zwraca uwagę na zabarwienie emocjonalne wypowiedzi.
Tomatis uważał, że ten „emocjonalny filtr” może wpływać niekorzystnie na jakość komunikacji. Powszechnie znane jest zjawisko wpływu (najczęściej negatywnego wpływu) emocji na nasilenie zaburzeń głosowych np. nasilenie jąkania lub zaburzenia głosu w stresujących sytuacjach.
Tomatis uważał, że lewo uszność może predysponować do powstawania różnego rodzaju zaburzeń głosu i mowy.