SOSW Nr 1
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

 Prezentacja Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Szkoła przygotowuje uczniów do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego ( na miarę ich możliwości rozwojowych) i aktywnego dorosłego życia.
„ Droga wychowania jest długą drogą…” – jak mawiała wiele lat temu Maria Montessori. Jednak nie należy wątpić czy rzeczywiście warto nią iść, szczególnie, jeśli widać efekty naszej pracy, które w świadomości ucznia upośledzonego umysłowo, są wielkim sukcesem życiowym.
Uczniowie mają możliwość nauki do 24 roku życia.
W ramach Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczniowie biorą udział w zajęciach typu:
Funkcjonowanie osobiste i społeczne – w ramach którego skupiają wiedzę dotyczącą elementów języka polskiego, matematyki, wiedzy ogólnej o środowisku społeczno – przyrodniczym ;
Przysposobienie do Pracy – które jest realizowane w kilku niżej wymienionych dziedzinach:
- Gospodarstwo domowe – uczniowie teoretycznie i praktycznie zdobywają umiejętności w zakresie gotowania potraw kulinarnych, przyrządzania deserów, sałatek sezonowych, przetworów na zimę, wydawania posiłków w ramach okolicznościowej „Cukierenki szkolnej”;

fot001
- Pielęgnacja roślin – uczniowie przyswajają wiedzę użytkową z zakresu uprawy i pielęgnacji roślin zarówno doniczkowych, jak i ogródkowych;
- Elementy szycia ręcznego – zdobywają podstawowe umiejętności praktyczne w zakresie szycia prostych ściegów, wyszywania elementów dekoracyjnych itp.;
- Pracownia bukieciarstwa, elementy wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych – układanie bukietów, kompozycji z kwiatów, liści;
zdobienie pamiątek, wytworów ręcznie wykonanych różnymi technikami plastycznymi wg określonego zapotrzebowania rynku;
- Prace ślusarsko - stolarskie – uczniowie trasują na płaszczyznach płaskich ikształtowych, piłują, przecinają i wycinają kształty oraz elementy meblowe w metalu i drewnie. Uczą się również konserwacji narzędzi warsztatowych.
Posługują się narzędziami i urządzeniami charakterystycznymi dla prac ślusarskich ( np. obsługa wiertarki stołowej) pod nadzorem nauczyciela.

fot002

Zajęcia kształtowania kreatywności i artterapia– w ramach których to, młodzież rozwija swoją wyobraźnię i umiejętności plastyczno – techniczne oraz sprawność manualną, korzystając z różnych technik wyrażania swoich pomysłów.
Dodatkowo placówka prowadzi zgodnie z zaleceniami Poradnii Psychologiczno- Pedagogicznej rewalidację.
Uczniowie są na nią kierowani po wstępnej diagnozie specjalistów z dziedziny:
logoterapii;
rewalidacji wzroku;
orientacji przestrzennej.
W ramach integracji ze środowiskiem społecznym młodzież uczestniczy w różnych wycieczkach, rajdach, imprezach okolicznościowych.

fot003

Klasy w ramach Szkoły Przysposabiającej do Pracy liczą od 5 – 8 osób, zaś uczniowie są do nich dobierani wg poziomu psychofizycznego, co daje możliwość dostosowania poziomu nauczania do ich indywidualnych możliwości.
Staramy się, aby panowała atmosfera rodzinna i wzajemnego zrozumienia.