SOSW Nr 1
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Rada Rodziców 2016/2017
1. Renata Boińska - przewodniczący
2. Anna Jandy - zastępca przewodniczącego
3. Ewa Frąszczak - członek
4. Urszula Konieczna-Spychała - sekretarz

 

Komisja rewizyjna Rady Rodziców
1. Agnieszka Dobrzyńska - przewodniczący
2. Piotr Okoniewski - członek komisji rewizyjnej
3. Aleksandra Piekarska - członek komisji rewizyjnej
4 Sylwia Tomaszewska - członek komisji rewizyjnej