K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Błąd
  • [SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /galeria/projekty/mbb is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.
  • [SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /galeria/projekty/innowacjabb is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

Projekt zrealizowany w ramach Rządowego programu „Bezpieczna +” w roku 2017.

Sfinansowane przez:
Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego - 94.803 zł
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego - 23.701 zł
„MIASTECZKO BEZPIECZNEGO BOHATERA” jest kontynuacją innowacji pedagogicznej z zakresu nauki bezpieczeństwa.
Główne cele projektu:
• Znajomość podstawowych znaków drogowych i umiejętność zastosowania się do ich przestrzegania.
• Umiejętność bezpiecznego korzystania z przejść dla pieszych, oznakowanych i nieoznakowanych.
• Umiejętność rozpoznawania przeszkód przy pomocy białej laski.
• Zapoznanie uczestników z sygnalizacją świetlną i nauka ich obsługi.
• Umiejętność poruszania się uczestników po różnych nawierzchniach, rozpoznawanie ich i umiejętność planowania trasy w sposób bezpieczny.
• Umiejętność komunikacji międzyludzkiej w sytuacjach poruszania się w przestrzeni miejskiej oraz robienia zakupów.
• Umiejętność samodzielnego korzystania z komunikacji miejskiej i komunikacji międzyludzkiej jako metody radzenia sobie w sytuacjach społecznych.

{gallery}/galeria/projekty/mbb{/gallery}

Jest autorskim programem edukacyjno-wychowawczym dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 53 i uczniów szkół masowych.
Realizowany jest w sześciu modułach i dotyczy nauki zasad bezpieczeństwa w szkole, domu i w przestrzeni publicznej.
Jego innowacyjność polega na doświadczaniu zagrożeń poprzez wszystkie zmysły, co pozwala na prawdziwe przeżywanie zagrożeń przez najmłodszych w inscenizowanych sytuacjach.
Dzieci uczą się jak unikać niebezpiecznych sytuacji, jak również ćwiczą w jaki sposób reagować na konkretne zagrożenia, w których mogą się znaleźć one i ich bliscy.

{gallery}/galeria/projekty/innowacjabb{/gallery}