K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Dla rodziców i uczniów:

Link Rodzic_uczeń

Link Instrukcja dla rodziców i ucznia

Dla nauczyciela:

Link Nauczyciel

Link Nauczyciel Instrukcja_regulamin

Wskazówka: Jeżeli strona się nie otwiera, wyczyścić historię przeglądania (skrót ctrl+shift+del).

 


16.03.2020

Szkoły ponadpodstawowe

Matematyka:

Klasa 3ad_br - załącznik

Klasa 2ad_br - załącznik

Klasa 1tmp - załącznik

Klasa 3tm - załącznik

Klasa 2tm - załącznik

Klasa 4tm - załącznik

Klasa 2LO - załącznik

Klasa 2tk - załącznik

Klasa 3fbs - załącznik

Klasa 3LO - załącznik

Klasa 1LOp - załącznik

Klasa 1tm - załącznik

Klasa 3tk - załącznik

Klasa 1kfBSp - załącznik

 

 j.polski:

Klasa 1LOp - załącznik

Klasa 1tmg - Załącznik1Załącznik2Załącznik3Załącznik4

Klasa 1tmp - Załącznik1Załącznik2Załącznik3Załącznik4

Klasa 4tm - załącznik1załącznik2załącznik3załącznik4załącznik5załącznik6załącznik7załącznik8
załącznik9załącznik10załącznik11załącznik12załącznik13załącznik14załącznik15załącznik16załącznik17

Klasa 3tm - załącznik1, załacznik2, załącznik3, załącznik4, załącznik5, załącznik6, załącznik7

Wychowanie Fizyczne: WF-online

j.angielski:

Klasa 1tmg - załącznik

Klasa 2tk - załącznik

Klasa 3tk - załącznik

Klasa 2LO - załącznik

Klasa 3LO - załącznik

j.rosyjski:

Klasa 1Lg - załącznik

Klasa 1tmg - załącznik

Klasa 3LO - załącznik

Chemia:

Klasa 1LOg - załącznik

Klasa 1fBSg - załącznik

BHP:

Klasy 1tmp, 1tmg,1Flor, 1Tyflo, 1bag, 1bdg - załącznik

Obsługa gastronomiczna:

Klasa 2f - załącznik1, załącznik2, załącznik3, załącznik4, załącznik5

Klasa 3f - załącznik

Podstawy gastronomii:

Klasa 1kBS - załącznik1, załącznik2

Obsługa hotelowa:

Klasa 1f - załącznik1, załącznik2,

Klasa 2f - załącznik1, załącznik2, załącznik3, załącznik4, załącznik5

Klasa 3f - załącznik1, załącznik2,

Zasady żywienia:

Klasa 2a - załącznik1, załącznik2, załącznik3, załącznik4

Technologia:

Klasa 2tk - załącznik

Anatomia:

Klasa 1tmg - załącznik

Teoria masażu:

Klasa 1tmp -załącznik


Szkoła policealna

j.angielski:

Klasa 1adm - załącznik

Klasa 1flo - załącznik

Klasa 1tyf - załącznik

Klasa 2tyf - załącznik

 Obsługa_oprogramowania_mówiącego:

Klasa 1tyf - załącznik1

Tworzenie_książek_mówionych:

Klasa 1tyf - załącznik1

Urządzenia_mówiące:

Klasa 2tyf - załącznik1

 


Szkoła SPDiP

Materiały_do_nauki_1SpdpGN_i_nauczanie_indywidualne_na_dzień_16.03:

Klasa 1SpdpGN - załącznik1, załącznik2,

Naucz_indyw - załącznik1

Malowanka - załącznik1,


Szkoła podstawowa

Edukacja wczesnoszkolna:

Klasa 1a - załącznik

Klasa 1b - załącznik

Klasa 2a - załącznik

Kreatywność:

Klasa 4d - załącznik

Funkcjonowanie:

Klasa 4d - załącznik1, załącznik2

Komunikowanie:

Klasa 4d - załącznik

Matematyka:

Klasa 5a - załącznik

Klasa 6a - załącznik

Klasa 6b - załącznik

Klasa 8 - załącznik

j.polski:

Klasa 6b - załącznik

Klasa 4c - załącznik

Klasa 7a - załącznik1, załącznik2

Historia:

Klasy 4a, 4b, 4c - załącznik

Klasa 5a - załącznik

Klasy 6a,6b - załącznik

Przyroda:

Klasa 4c - załącznik

Biologia:

Klasa 7a - załącznik

Klasy 6a,6b - załącznik

Chemia:

Klasa 8b - załącznik


Orientacja Przestrzenna i Czynności Dnia Codziennego:

Klasy 0a, 0b, 0c, Ia, Ic, Id, 3c, 4d, 5b, 5c, 6d, 5-6GN - załącznik