K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

HISTORIA OŚRODKA im. L. BRAILLE'A

1. OŚRODEK BRAILLE'A NA STAREJ FOTOGRAFII
2. OŚRODEK BRAILLE'A NA STAREJ FOTOGRAFII czyli szkoła wczoraj i dziś
3. OŚRODEK BRAILLE'A NA STAREJ FOTOGRAFII - Dziękujemy wszystkim za przekazane archiwalia!
4 V 1872 roku – założenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. L. Braille'a (szkoła liczy sobie aż 140 lat, ówczesna nazwa brzmiała: Prowincjonalny Zakład dla Niewidomych - ostoja i centrum życia niewidomych polskich dzieci z terenów Pomorza, Wielkopolski, a nawet Śląska;
Szkoła liczyła 6 klas, po ukończeniu szkoły powszechnej odbywało się szkolenie zawodowe uczniów w zawodach: organisty (od 1886 roku), stroiciela instrumentów muzycznych (od 1891 roku), szczotkarza (od 1902 roku), drukarza (od 1902 roku), masażysty (od 1905 roku);
W okresie, gdy dyrektorem był Anton Wittig, utworzone zostało schronisko dla niewidomych, gdzie niewidomi znajdowali zatrudnienie (pionierski pomysł – niepełnosprawny absolwent nie pozostawał bez pracy);
W latach 1906-1909 nastąpiła rozbudowa Zakładu: powiększono budynek o dwa skrzydła, powstało więcej klas szkolnych, mieszkanie dla dyrektora, doprowadzono do budynku: wodę, gaz, centralne ogrzewanie, telefon, zainstalowano windę kuchenną, odnowiono aulę, wyposażając ją w nowe organy;
Po I wojnie światowej (1 IV 1920 roku) szkoła zmieniła nazwę na Krajowy Zakład dla Ociemniałych – była to już polska 7-klasowa szkoła i poszczególne oddziały zawodowe, kształcące umiejętności w zawodach: koszykarskim, szczotkarskim, wyplatania, robót iglicowych, stroicieli fortepianów, organistów i muzyków (taki stan miał miejsce w latach 1920-1939);
Po przerwie wojennej (od 16 października 1948r.) szkoła wznawia działalność jako Państwowy Zakład Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych;
Od 1960 roku zaczyna działać Szkoła Podstawowa nr 53 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4;
Od 1966 roku wprowadzono nowy kierunek kształcenia - ślusarz warsztatowy;
Od 1967 roku szkoła nosi nazwę Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. L. Braille'a, wprowadzono wówczas obok istniejącej zawsze nauki pisma brajla także maszynopisanie;
W roku szkolnym 1973/1974 jako pierwsze w kraju powstaje w placówce dla niewidomych technikum;
W kolejnym roku (1975) miejsce technikum zastępuje 4-letnie Liceum Zawodowe o kierunku mechanik obróbki skrawaniem;
W 1977 roku został oddany do użytku nowy budynek warsztatów szkolnych;
Od 1 IX 1985 roku rozpoczyna się kształcenie dzieci głuchoniewidomych (Oddział dla Dzieci i Młodzieży Głuchonioewidomej) - obecnie I, II, i III poziom nauczania i działający Punkt Konsultacyjny dla dzieci, rodziców i nauczycieli;
W 1991 roku nastąpiło przekształcenie Liceum Zawodowego w Liceum Ogólnokształcące nr XVIII;
Od 1995 roku istnieje Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, dające możliwość kontynuacji nauki szkolnej dla absolwentów szkół zawodowych - obecnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące nr 5;
Od 1997 roku zawód szczotkarza zastępuje się sprzedawcą, ślusarza warsztatowego - elektromechanikiem;
Od 1999 roku wprowadzone są kolejne nowe zawody: mechanik monter maszyn i urządzeń, a także rolnik;
Od tego samego roku rozpoczyna działalność Gimnazjum nr 43;
W 2002 roku zostaje utworzony eksperymentalny Oddział Przysposabiający do Pracy, który od 2006 roku działa już jako Szkoła Przysposabiająca do Pracy.
W 2009 roku zaczęła funkjonować Szkoła Policealna. Młodzież z dysfunkcją wzroku uczy się zawodu technik prac biurowych. W ZSZ wprowadzono zawody pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz ślusarz.
W dniu 3 września 2012r. oddano oficjalnie do użytku nowy trzykondygnacyjny pawilon edukacyjny, który mieści 26 nowoczesnych pomieszczeń dydaktycznych i pracowni warsztatowych.