SOSW Nr 1
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

 Przyjmujemy absolwentów szkół podstawowych. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa 3 lata i kończy się egzaminem zewnętrznym. Gimnazjum prowadzi działalność innowacyjną. Nauczane języki obce: angielski, niemiecki.