K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

INFORMACJA O PLACÓWCE:
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy (rok założenia: 1872) jest najstarszą placówką w Polsce kształcącą osoby z dysfunkcją wzroku. Nasza instytucja łącząc w sobie tradycję i nowoczesność na stałe wrosła w historię miasta i regionu.

Ośrodek im. L. Braille'a w Bydgoszczy jest nowoczesnym, otwartym i kreatywnym centrum kształcącym uczniów niewidomych, słabo widzących, głuchoniewidomych oraz ze złożoną niepełnosprawnością w wieku do 24 lat. Duży nacisk kładziemy również na wczesne wspomaganie rozwoju małego niewidomego i słabo widzącego dziecka (w wieku od 0 do 6 lat).
Dzisiaj w skład Ośrodka wchodzą: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, liceum uzupełniające (przekształcane obecnie w liceum dla dorosłych), szkoła policealna, zasadnicza szkoła zawodowa i szkoła przysposabiająca do pracy, a także pierwszy i jedyny w kraju oddział, który zajmuje się edukacją osób głuchoniewidomych.
W poszczególnych szkołach oprócz typowych przedmiotów szkolnych, wynikających z programu nauczania, uczniowie uczą się czynności życia codziennego, pisma punktowego, orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się, uczestniczą w zajęciach logoterapii, rehabilitacji wzroku, kynoterapii, hipoterapii itd.
Wysoko wykwalifikowana kadra tyflopedagogiczna z sukcesem przygotowuje uczniów do kolejnych etapów kształcenia, szkół policealnych, studiów wyższych, pracy zawodowej i samodzielnego życia. Starając się sprostać wyzwaniom na miarę XXI wieku, przy zachowaniu naszej 140-letniej tradycji, stawiamy na jakość i nieustanny rozwój, dlatego współpracujemy z wieloma szkołami, uczelniami, instytucjami, stowarzyszeniami, zakładami pracy, ośrodkami zarówno w kraju jak i za granicą (m.in. USA, Niemcy, Anglia, Austria, Białoruś).
Zapraszamy w gościnne mury naszej placówki!


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej
im. L. Braille'a w Bydgoszczy
ul. Z. Krasińskiego 10
85- 008 Bydgoszcz
Sekretariat Ośrodka:
Tel. (052) 322-17-87
Nasza strona internetowa:
www.braille.bydgoszcz.pl
Kontakt e-mailowy z placówką:
louis(at)braille.bydgoszcz.pl


Zapraszamy!