K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Podsumowanie projektu „Dotykiem przez świat...” - pierwszego na szerszą skalę wspólnego przedsięwzięcia dwóch bydgoskich instytucji: Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Louisa Braille’a oraz Państwowego Zespołu Sztuk Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego.

Pomysłodawcami całego przedsięwzięcia są nauczyciele naszego Ośrodka mgr Joanna Dłuska (anglistka i tyflopedagog) oraz mgr Jacek Knychała (germanista i tyflopedagog), którzy do współpracy zaprosili mgr Aleksandrę Bojarską, mgr Marię Szefler-Konopską oraz mgr Franciszka Otto, nauczycieli z sąsiadującego z nami Liceum Plastycznego, wraz z uczniami.
Idea przedsięwzięcia narodziła się dużo wcześniej, bo już w marcu roku 2008, po przyjeździe z konferencji naukowej odbywającej się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, podsumowującej wieloletni projekt kilkunastu instytucji pod nazwą „Per linguas mundi ad laborem. Przez języki świata do pracy.”
Tyflopedagodzy z bydgoskiego „Braille’a” są autorami artykułów w wydanej wówczas publikacji książkowej pt.: „Adaptacja pomocy w nauce języków obcych osób niewidomych i słabo widzących”, wydanej nakładem przez Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Powstałe w ramach naszego projektu plansze („Dotykiem przez świat… zwierząt”, „Dotykiem przez świat… architektury”, „Dotykiem przez świat… środków komunikacji publicznej i nie tylko”) oraz książki i wiersze (np.: „Lokomotywa” J. Tuwima) mają służyć jako pomoce dydaktyczne dla osób niewidomych i słabo widzących na różnych etapach kształcenia.
„Oglądanie” świata metodą dotykową oraz uczenie się przez dzieci niewidome czytania tzw. tyflografiki, jak również próba wypracowania pewnych standardów jej tworzenia, to nadrzędny cel przyświecający całości rozpoczętego projektu.
W ramach projektu powstały również prace dyplomowe 7 uczennic Liceum Plastycznego – autorki prac są już po ich obronie (z wynikiem: bardzo dobry). Obrajlowione plansze oraz książeczki wykonane metodą rysunku i grafiki wypukłej są przeznaczone do czytania przez osoby z dysfunkcją wzroku. Cieszymy się bardzo, że ktoś o nas w takiej formie pomyślał!
Fotografie z poszczególnych etapów projektu, dokumentujące całe przedsięwzięcie, można obejrzeć również w galerii na naszej stronie internetowej www.braille.bydgoszcz.pl.

mgr Joanna Dłuska
mgr Jacek Knychała