K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Certyfikat „Szkoła Przyjazna Osobom Niewidomym” przyznawany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Visus Supremus szkołom i placówkom edukacyjnym, które w ramach akcji „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” podjęły w swoim środowisku działania w zakresie upowszechniania informacji dotyczących funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku.

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest udział w działaniach organizowanych w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Białej Laski w sposób wskazany przez organizatora oraz sporządzenie i nadesłanie sprawozdania z podjętych działań na rzecz kształtowania postaw opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z dysfunkcją wzroku.
Certyfikat jest przyznawany zawsze na jeden rok szkolny - ten, w którym odbywa się dana akcja (ważny do 30 listopada) - i upoważnia do umieszczenia logo „Szkoła przyjazna osobom niewidomym” na stronie internetowej placówki oraz w materiałach promocyjnych.
Lista szkół, które otrzymały certyfikat w poszczególnych latach:
2014 (odnośnik do pliku certyfikat 2014.pdf)
2015 (odnośnik do pliku certyfikat 2015.pdf)
2016 (odnośnik do pliku certyfikat 2016.pdf)