K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Opiekunowie Koła Teatralnego i członkowie Stowarzyszenia Visus Supremus pod tym hasłem przygotowali grę miejską będącą elementem II edycji projektu „Wychodzenie z cienia”- poszukiwania zainteresowań kulturalnych przez dzieci i młodzież niewidomą i słabowidzącą.

Czytaj więcej...

W dniach 31 maja – 3 czerwca 2016 roku dr Hanna Rudomska i mgr Olga Wasielewska uczestniczyły w Międzynarodowej Konferencji naukowo-praktycznej „Innowacyjne technologie w kompleksowej rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych: realia i perspektywy”, która odbyła się we Lwowie (Ukraina).

Czytaj więcej...