K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

BRAK PRĄDU – wtorek 10 lipca
W związku z zaplanowanym przez ENEA wyłączeniem prądu w dniu 10 lipca od godz. 8 do 14, nie będą czynne sekretariaty oraz centrala telefoniczna w K-PSOSW nr 1.
W pilnych sprawach można dzwonić na telefony komórkowe:
* Dyrektor Małgorzata Szczepanek – 503 980 663
* Wicedyrektor Ewa Fojucik – 503 980 680
* Kierownik Gospodarczy Katarzyna Skonieczka – 503 980 691