K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Certyfikat „Szkoła Przyjazna Osobom Niewidomym” przyznawany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Visus Supremus szkołom i placówkom edukacyjnym, które w ramach akcji „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” podjęły w swoim środowisku działania w zakresie upowszechniania informacji dotyczących funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku.

Czytaj więcej...

Międzynarodowy Dzień Białej Laski to święto osób niewidomych i niedowidzących obchodzone corocznie 15 października.
Początki święta sięgają roku 1964, kiedy to Kongres Stanów Zjednoczonych w swojej uchwale upoważnił prezydenta Lyndona S. Johnsona do ogłoszenia, że dzień 15 października będzie odtąd corocznie obchodzony jako Dzień Bezpiecznej Białej Laski.

Czytaj więcej...