K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy w dniu 26.04.2016 r. w godzinach od 9:00 do 13:00 planuje organizację szkolenia dla nauczycieli,

Czytaj więcej...