K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

 Uroczystość zakończenia szkoły

W piątek 26 kwietnia o godz. 11.00, w auli odbędzie się uroczystość zakończenia szkoły dla klas: 3 LO i 4TM. Serdecznie zapraszamy rodziców, nauczycieli oraz uczniów.


STRAJK – aktualne informacje

Szanowni Rodzice uczniów szkół Ośrodka

W związku zawieszeniem sporu zbiorowego, z dniem 29 kwietnia (poniedziałek) zostają przywrócone zajęcia według obowiązujacego planu lekcyjnego.

 


Szanowni Rodzice uczniów szkół Ośrodka

W związku z przedłużającym się strajkiem informuję, że od 24 kwietnia 2019 r. zapewniamy dalsze zajęcia opiekuńcze uczniom z terenu Bydgoszczy: klas 0 – VI SP oraz uczniom wszystkich klas sprzężonych (w tym SPdP), których rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu.
Jednocześnie pragnę poinformować, że dla uczniów niżej wymienionych oddziałów w poszczególnych typach szkół z dniem 24 kwietnia 2019 roku wznowione zostaną zajęcia dydaktyczne i wychowawcze. Plan zajęć dydaktycznych dla poszczególnych oddziałów będzie układany na każdy dzień, jest to związane z trwającym dalej strajkiem nauczycieli ośrodka.
Oddziały rozpoczynające zajęcia dydaktyczne od 24 kwietnia 2019 r.:
- Szkoła Podstawowa nr 53 - kl. VIIa i kl. VIIb oraz kl. VIIIa
- Gimnazjum nr 43 - kl. IIIa
- XVIII LO i Technikum - klasy od I do IV
- ZSZ nr 10 - kl. IIIa i kl. IIIf
- Szkoła Policealna - wszystkie klasy.
Przyjazd do ośrodka w dniu 24 kwietnia 2019 r. W razie pytań dot. organizacji pracy proszę o kontakt z:
- wicedyrektor SP, Gim., WWRD - 503-980-674;
- wicedyrektor ds. kształcenia ponadgimnazjalnego - 503-980-680;
- kierownikiem ośrodka - 503-980-686;
- dyrektorem ośrodka - 503-980-663.

Z wyrazami szacunku i wiarą w rozwiązanie sporu,
Dyrektor Ośrodka

 

18.04.2019 r.


Szanowni Rodzice uczniów szkół Ośrodka

Informuję, że egzamin ósmoklasisty zorganizowany zostanie zgodnie z terminarzem, w dniach 15,16,17 kwietnia 2019 r.
Jednocześnie dla uczniów Szkoły Podstawowej, którym Rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze w godzinach od 8:00 do 13:00 w ww. terminie.

W związku z trwającym w K-P SOSW nr 1 strajkiem nauczycieli informuję Państwa, że nadal nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, rewalidacyjne i świetlicowe dla dzieci WWRD, przedszkolnych i uczniów szkół ośrodka. Dzieci i młodzież będą miały zapewnione zajęcia opiekuńcze.
Wszelkich informacji na temat opieki w czasie strajku udziela Dyrektor Ośrodka.
Proszę o śledzenie strony internetowej ośrodka, gdzie będą zamieszczane informacje dot. organizacji pracy ośrodka w czasie strajku.
Dla uczniów z terenu Bydgoszczy istnieje możliwość spożycia obiadów po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu w sekretariacie szkół (tel. 52/ 322-17-87 wew. 328).

Z wyrazami szacunku i wiarą w rozwiązanie sporu, a ósmoklasitom życzę powodzenia
Dyrektor Ośrodka


Szanowni Rodzice uczniów Gimnazjum nr 43

Informuję, że egzamin gimnazjalny przebiegał będzie zgodnie z terminarzem,
w dniach 10,11,12 kwietnia 2019 r.

Życzę powodzenia
Dyrektor Ośrodka


Szanowni Rodzice uczniów szkół Ośrodka

W związku z trwającym w K-P SOSW nr 1 strajkiem nauczycieli informuję Państwa, że uległa zmianie organizacja zajęć edukacyjnych od 09.04.2019 r.
Nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, rewalidacyjne i świetlicowe dla dzieci WWRD, przedszkolnych i uczniów szkół ośrodka. Dzieci i młodzież będą miały zapewnione zajęcia opiekuńcze. W związku z powyższym:
zajęcia opiekuńcze dla dzieci przedszkolnych i kl. I-III SP zaplanowano w godzinach od 8:00 do 13:00, z kolei dla uczniów kl. IV-VIII SP i szkół ponadgimnazjalnych w godzinach od 8:00 do 15:00. Wszelkich informacji na temat opieki w czasie strajku udziela Dyrektor Ośrodka.
Proszę o śledzenie strony internetowej ośrodka, gdzie będą zamieszczane informacje dot. organizacji pracy ośrodka w czasie strajku.

Dla uczniów z terenu Bydgoszczy istnieje możliwość spożycia obiadów po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu w sekretariacie szkół (tel. 52/ 322-17-87 wew. 328).

Z wyrazami szacunku i wiarą w rozwiązanie sporu,
Dyrektor Ośrodka


Szanowni Rodzice uczniów szkół Ośrodka

W związku z przystąpieniem naszych pracowników do strajku, który rozpocznie się w poniedziałek 8 kwietnia 2019 r. i trwać będzie do odwołania, pragnę poinformować, że placówka nie jest w stanie zapewnić realizacji zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych (internat, świetlica). W związku z tym, zajęcia od poniedziałku 8 kwietnia 2019 r. zostają zawieszone. Wynika to z niemożności zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz pobytu w internacie.
Prosimy o nie przyprowadzanie, nie przywożenie dzieci i młodzieży do placówki w dniu 8.04.2019 r.
Na bieżąco będziemy informować Państwa o podejmowanych decyzjach. Prosimy o śledzenie strony internetowej Ośrodka: www.braille.bydgoszcz.pl lub kontakt telefoniczny z sekretariatem szkół lub sekretariatem ośrodka (tel. 52 322 17 87).
Jednocześnie dołożymy wszelkich starań, by egzaminy zewnętrzne odbyły się w wyznaczonych terminach.
Dla uczniów z terenu Bydgoszczy istnieje możliwość spożycia obiadów po wcześniejszym zgłoszeniem tego faktu wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkół (do piątku 5 kwietnia 2019 r., do godz. 12:00).

Z wyrazami szacunku i wiarą w rozwiązanie sporu,
Dyrektor Ośrodka