K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Spotkania zespołów IPET (obecność obowiązkowa) wychowawców klas, rewalidantów, nauczycieli prowadzących uczniów nauczanych indywidualnie:
- piątek 14 września godz. 11.30 - edukacja wczesnoszkolna (bez sprzężeń);
- piątek 14 września godz. 13.15 - kl. IV-VIII, 3aGim (bez sprzężeń);
- poniedziałek 17 września godz.14.30 - I,II,III ee sprzężenia oraz GN
- wtorek 18 września godz. 14.30 - BS1, ZSZ, SPdP
- środa 19 września godz. 13.30 - Oddział Przedszkolny
- środa 19 września godz. 14.30 - LO,T,SPOL
Miejsce spotkań - kawiarenka.